САТАНАТА /по rhymefan/

Сатаната се
римува с тъмнината
и светлината,
но сред пълна тъмнина
не проблясва светлина.

Категория: