ПАРЛАМАТА /по Г. Бербенков/

Парламата препълва Парламента.
Време е за източване...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„Парламата препълва Парламента.
Време е за източване...“ :

време
за източване
е
на препълващата
Парламента
парлама

Време е, ако така продължава...

Pages