ОТЛИЧНИЦИ /по Г. Бербенков/

Безродните двуличници
грабливи са отличници,
а родните застъпници
правдиви са несретници...

Категория: