АФОРИЗЪМ

Афоризъм значи хиперболичен реализъм -
не е за вярване, но звучи повече от вярно.
Нещо като скъпоструващ политик...

Категория: