КАК СЕ СТАВА МИЛИОНЕР?

Уви, българската рецепта е:
прeстъпник в България,
или български талант в чужбина.
/Дано и това правило има изключения,
но те тогава също го доказват/...

Категория:

Comments

Милионер се
става , когато чрез власт
се присвоява ...

Благодаря за щафетата, rhymefan!
Милиардери
стават, милиони щом
си присвояват...

Pages