МИЛИАРДЕРИ /по rhymefan/

Милиардери
стават, милиони щом
си присвояват...

Категория: