СМЯХ

Да се присмиваш на другите,
значи да се подиграваш на себе си.

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„Да се присмиваш на другите,
значи да се подиграваш на себе си.“ :

Присмиваш ли
се другиму , на себе си
се подиграваш ...

....................................................

На другите да
се присмиваш , себе си
ти подиграваш ...

Благодаря не само за хубавото, но и за смисленото хайку, rhymefan!
Присмиващият
се на друг, на себе си
се подиграва..

Pages