МЕРКАНТИЛНОСТ /по rhymefan/

ДАНО НОВАТА ГОДИНА КАТО НОВ КОРАБ
НАПУСНЕ МЕРКАНТИЛНИЯ ПРИСТАН!
Меркантилността
днес е най на висота
вредом по света...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„Меркантилността
днес е най на висота
вредом по света...“ :

меркантилността
днес най на висота е
вредом по света

меркантилността
най днес на висота е
вредом по света

меркантилността
на висота най днес е
вредом по света

меркантилността
днес вредом по света е
най на висота

меркантилността
на висота е вредом
днес най по света

вредом по света
на висота най днес е
меркантилността

вредом по света
днес най на висота е
меркантилността

вредом по света
е днес на висота най
меркантилността

вредом по света
е меркантилността днес
най на висота

вредом по света
днес меркантилността е
най на висота

Pages