ЦАРУВАНЕ

Неправдата царува,
крадецът щом пирува,
а честният гладува...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„Неправдата царува,
крадецът щом пирува,
а честният гладува...“ :

Кривда царува ,
крадец щом пирува , а ...
честен гладува ...

Кривди царуват ,
крадци щом пируват , а ...
честни гладуват ...

Pages