"ОБИЧАЙ БЛИЖНИЯ!"

Обичай, за да не изгубиш
обичта на обичащите!

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„Обичай, за да не изгубиш
обичта на обичащите!“ :

обѝчай и не
ще изгубиш обичта
на обичащите

Pages