ЦЕЛТА /по Г. Бербенков/

Без цел животът
няма смисъл.
Целта е смисълът...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„Без цел животът
няма смисъл.
Целта е смисълът...“ :

Без цел животът
няма смисъл .
Смисълът (в) целта* е ...

целта*
е
небето
..............................................

Думата - „цел“
може би идва от
латинската дума - „caelo“ -
сиреч - „небе“ ,
респектѝвно - „РАЙ“ .

Значи налучкал съм целта, сиреч смисъла, т. е. небето, rhymefan!
Благодаря за лингвистичната и дори космичната подкрепа!

Pages