АГРЕСИЯ И ЖЕСТОКОСТ

Агресията,
дори виртуалната,
ражда жестокост...

Категория:

Comments

Уважаеми господин Попов ,
Вътрешният ми глас и полицаят вътре в мен ми запрещават да проявявам каквито и да са агресия и/или жестокост. Съдържащия като „скеле“ Вашето послание - „Обичай ближния“ , изобразен от мене кръст , го „поднесох“ , за да опитам да внуша , че „Всеки си носи кръста.“ , като имах предвид , че и ЛЮБОВТА е своего рода КРЪСТ , който всеки ИСКА да носи . И за да няма никакво съмнение , че съм далеч от агресия и/или жестокост , премахнах от прозореца за коментари това „скеле“ .
..........................................................................................................................................................

По Angel Popov -

„Агресията,
дори виртуалната,
ражда жестокост...“ :

Агрèсията -
виртуàлната дорѝ ,
жестòкост рàжда ...

Така е, rhymefan, дори Любовта носи кръста си, защото нищо даром не получаваме. Написах това хайку за агресията, защото както казва народът: "Всяка крушка си има опашка!" Сигурно трябва да започнем още от детските електронни игри, за да видим дали всички са безобидни и не внушават агресия, която после може да стане жестокост. Благодаря за задълбочаването на темата!

Pages