САМООТБРАНА /по Г. Бербенков/

Стрелба при защита,
за да има страх бандита!
Нужна е промяна
на закона за отбрана!

Категория: