СВОБОДАТА

Някои бъркат свободата
на човека, словото и делото
със слободията на робията,
лакомията и простотията...

Категория: