ВЕЛИКОДУШИЕ

Великодушието е душевна
ведрост и щедрост. Среща се
сред богатите и бедните,
но по-често сред последните...

Категория: