ПРИЯТЕЛИ

Чувствителните са съчувстващи,
размислящите са съмислящи,
а действащите са съдействащи...

Категория: