ЦЕННОСТИ

Бедният цени щастието,
богатият - богатството.
Няма гладуващо щастие,
нито щастливо богатство.

Категория: