БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК

"Българският е
най-древният окултен
език на света"
/Петър Дънов/

Категория: