ПРОШКАТА

Има прошка човешката грешка,
греховете се плащат с възмездия
и тогава Земята човешка
ще пребъдва сред родни съзвездия!

Категория: