ЗАСТРАХОВАНЕ /по Г. Бербенков/

Осигури си светло настояще,
скривайки тъмното минало,
но мъгливо е бъдещето...

Категория: