ЧОВЕШКА ВЪЗРАСТ

В началото: по-сладка,
а после по-горчива,
но винаги с два вкуса.

Категория: