КОРУПЦИЯ

Лъжата е винаги златна,
а истината полу-безплатна.
Първата получава под масата,
а втората - заплата в касата.
Разлика от земята до небесата!

Категория:

Comments

чрез кор*-опция*
корупцията да се
спре завѝнаги

==============================================

cor* - (lat.) - сърце
optio* - (lat.) - избран ; от „optare“ - (lat.) - да избера
option* - (engl.) - право на избор

Така е, rhymefan!
Неподкупно е
само обичащото
човешко сърце!

По Angel Popov -

„Неподкупно е
само обичащото
човешко сърце!“ :

Само сърцето
човешко , обѝчайки ,
е неподкупно !...

Pages