СЪРЦЕТО /по rhymefan/

Неподкупно е
само обичащото
човешко сърце!

Категория: