ЗАКОНЪТ

Никой не може
Законът Божи безкрай
да нарушава...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„ЗАКОНЪТ -

Никой не може
Законът Божи безкрай
да нарушава...“ :

не мòже нѝкой
БÒЖИЯ ЗАКÒН ... (безкрàй)
да нарушàва

да нарушàва
БÒЖИЯ ЗАКÒН (безкрàй) ...
не мòже нѝкой

Pages