ПРАВДАТА

Свидетелствувай, но не съди!
Защитавай, но не убивай!
Дори и заради правдата.

Категория: