ФАСАДНА ДЕМОКРАЦИЯ /по rhymefan/

Задължения
без права е фасадна
демокрация,
както и обратното
е безспорно вярното.

Категория: