ПОЛИТИКЪТ

Издигна се в очите на слепите
и забрави за клетите...

Категория:

Comments

òпит за „вталèна тàнка“ по Angel Popov -

„Издигна се в очите на слепите
и забрави за клетите...“ :

Забрàвяйкиза ...
клèтите , на слепцѝте
се издѝгна

в
очѝте ...

..........................................................

На слепцѝте се
издѝгна в очѝте и
забрàви

за ...
клèтите ...

Благодаря за продължението, rhymefan! Уви, т. н. преход доказа тази горчива народна мъдрост...
Издигна се на
слепците в очите и
жертва горките...

Pages