КУПУВАЧИТЕ /по rhymefan/

Купувачите,
закупили с хартии
чужди таланти,
правят продавачите
бедни и зависими...

Категория: