(***),`Удо В`енцел - превод от немски език

Н`ашите мечтѝ ...
п`аяк обт`яга св`оята мр`ежица
между два облака

Категория:

Comments

Тъжно-оптимистичен стих! Тъжен, защото мечтите са като нетрайна паяжинна мрежица, и оптимистичен, защото имаме силите да оптягаме мрежицата дори между два облака...

Pages