ТЕАТЪРЪТ /по rhymefan/

Театралното
сродява реалното
с идеалното.

Категория: