СМЕХЪТ

Смехът априлски
дано не бъде само
първоаприлски!

Категория:

Comments

По Angel Popov - ,,СМЕХЪТ -

Смехът априлски
дано не бъде само
първоаприлски!" :

Смèшко Апрѝлски
данò да не è само
първоапрѝлски !

Прекрасно казано, по детски весело и закачливо! Благодаря, rhymefan!

Pages