"РИБАТА СЕ ВМИРИСВА ОТКЪМ ГЛАВАТА!"

ДЕПУТАТИ
Сто и двадесет пряко избрани,
подменявани щом изменят,
за да няма безродни душмани
и престъпни в палати да спят!

Категория: