ПРОЛЕТЕН ЦЪФТЕЖ

Цъфти и прецъфтява.
Защо не продължава?
Цъфтежът прецъфтява,
защото плод създава.

Категория: