ПЕРОТО /по rhymefan/

По белия лист
пише вечер перото,
но мракът си ти!

По белия лист
пише утро перото,
но изгрев си ти!

Категория: