ЩАСТИЕТО

Щастието често е временно,
защото е ревниво времето,
искащо да е само негово...

Категория: