СПАСЕНИЕТО

Спасението
на света е обичта
да е върховна.

Категория: