РИФОРМИ

Всички бездушни старания
почват с фалшиви послания
и носят човешки страдания.

Категория: