ЧАСТ И ЦЯЛО

Част сме от Бога,
но не целият,
както Бог е в нас,
но не изцяло...

Категория: