БЛАГОДАРНОСТ /по rhymefan/

Европа днеска
и светът на руския
войн благодарят!

Категория: