ХУМОРЪТ

Хуморът е богатство,
което никой не може да открадне
без наше съдействие...

Категория: