НАДЕЖДАТА

Надеждата не е съвсем сигурна,
но без нея е съвсем несигурно...

Категория:

Comments

опит за „вталена танка“ по Angel Popov - „НАДЕЖДАТА -

Надеждата не е съвсем сигурна,
но без нея е съвсем несигурно...“ :

Надеждата не
е съмсем сигурна, но
съвсем без нея
е
несигурно...

Благодаря за "танковата" подкрепа, rhymefan! Надеждата наистина прилича на танк, който може да бъде изваден от строя, но по-вероятно е да победи в боя...

Pages