ЖИВ Е ТОЙ, ЖИВ Е!

Безсмъртието
Ботевско е Българско
и Божествено!

Категория:

Comments

по Angel Popov - „ЖИВ Е ТОЙ, ЖИВ Е! -

Безсмъртието
Ботевско е Българско
и Божествено!“ :

ЧЕТИРИ СВЕЩЕНИ „Б“!

Ботевско
Безсмъртие

Българско
Божествено

Благодаря за четирите свещени "Б", rhymefan!

Pages