ОБИЧАЙ! /по rhymefan/

"Обичай!" значи:
"Един за всички, всички
за един!" Амин!

Категория: