ЧОВЕЧНОТО

Временното като сън преминава
и само чо/вечното продължава...

Категория: