ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ /по Г. Бербенков/

Парламентът се клати
от безродни депутати,
а държавата пати
от управници сакати...

Категория: