ЗВЕЗДИТЕ

Звездите неподвижни
блестят в безкрайността
и гледат се с копнежни
очи на любовта.

Блестящите възторзи
на свой език мълвят,
на който филолози
не могат да четат.

Но сричам аз, обаче,
езика несравним,
тъй както първолаче
буквара свой любим!

Хайнрих Хайне
/по превод от немски
на rhymefan/

Категория: