КАНТАРЪТ

Другите виждат повече нашите слабости,
а ние - нашите предимства. Животът е
привеждане на кантара в изправност...

Категория: