СЪТВОРЯВАНЕ

Твори за хората добри,
дори и без пари...

Категория:

Comments

По Angel Popov -
„Твори за хората добри,
дори и без пари...“ :

За хората добри
и без парѝ
творѝ!...

Благодаря, rhymefan! Кратко, ясно и добро...

Pages