СРЕЩА И РАЗДЯЛА /по Г. Бербенков/

Срещата - невероятна,
раздялата - още повече...

Категория:

Comments

По Angel Popov -
„Срещата - невероятна,
раздялата - още повече...“ :

Невероятна -
срещата, раздялата -
още повече...

Pages