ЛЮБОВТА

Привличане, харесване, обичане -
маршрутите на любовта.
Пътуването зависи от чувствата...

Категория: